Hechting is een belangrijk begrip dat invloed heeft op hoe we ons verbinden met anderen en hoe we relaties aangaan. Het kan een heel ingewikkeld onderwerp lijken. In dit artikel willen we je op een eenvoudige manier uitleggen wat hechting is, welke soorten hechtingsstijlen er zijn, en hoe hechting je leven kan beïnvloeden.

Wat is hechting?

Hechting is de manier waarop we ons emotioneel met anderen verbinden, het zegt iets over je zelfbeeld en over hoe jij met emoties omgaat. Het begint als baby, wanneer we ons hechten aan onze ouders of verzorgers. Dit gevoel van verbondenheid is essentieel voor onze emotionele ontwikkeling. 

We hebben allemaal een bepaalde hechtingsstijl waar we naar neigen als we angstig zijn of  wanneer er gevaar dreigt; bv als je moe bent, pijn of stress hebt. 

De kwaliteit van hechting is per persoon verschillend en dit kun je juist op momenten van angst en gevaar terug zien.

Geschreven door

Tessa in ’t Veld, therapeutisch hulpverlener.

Tessa heeft 20 jaar gewerkt als begeleider, maatschappelijk werker en casemanager in de geestelijke gezondheidszorg.
Ze heeft veel ervaring en kennis opgedaan binnen het werken in verschillende settings. Door vooral naast de cliënt te staan heeft ze veel mensenkennis opgedaan en verbinding met de medemens voorop staan. Bij Bureau Breinfijn is ze gericht op angst, paniek en (chronische) stress klachten.

Soorten hechtingsstijlen

Er zijn verschillende soorten hechtingsstijlen, we kunnen ze in vier hoofdcategorieën onderverdelen:

  • Veilige hechting: Mensen die veilig gehecht zijn voelen zich comfortabel in relaties en kunnen vertrouwen op anderen. Ze zijn niet bang om nabijheid te zoeken of onafhankelijk te zijn.
  • Angstige (ambivalent) hechting: Dit zijn mensen die snel bang zijn dat ze in de steek gelaten zullen worden. Ze kunnen soms erg bezitterig zijn of te afhankelijk van anderen worden.
  • Vermijdende hechting: Mensen met deze stijl kunnen het moeilijk vinden om zich emotioneel te verbinden. Ze houden vaak afstand en kunnen commitment vermijden.
  • Gedesorganiseerde hechting: Dit is wat ingewikkelder omdat mensen hierbij veel verschillende reacties hebben meegekregen vanuit hun ouders/ verzorgers. Zij waren een bron van angst én een bron van veiligheid. Het kind snapt het niet meer. Je kunt dit later terugzien in relaties, door bijvoorbeeld afstoten en aantrekken.

Invloed van hechting op je leven

Hechting heeft invloed op hoe we relaties vormen en onderhouden. Als je een veilige hechting hebt, ben je over het algemeen gelukkiger en succesvoller in relaties. Als je een onveilige hechtingsstijl hebt, kunnen er uitdagingen ontstaan. Je kunt bijvoorbeeld moeite hebben met vertrouwen, intimiteit of het aangaan van langdurige relaties.

Volwassenen met de meer onveilige hechtingsstijlen vertonen vaak specifieke gedragspatronen.

Voorbeelden:

  • Een vermijdende hechtingsstijl: Je vermijdt misschien emotionele gesprekken, je kunt wantrouwend zijn en kritisch naar de ander. Je wil niet afhankelijk zijn van de ander.
  • Een angstige (ambivalente) hechtingsstijl; Je kunt overdreven volgzaam, bezorgd of emotioneel zijn op lastige momenten. 
  • Een gedesoriënteerde hechting: Op latere leeftijd is dit de groep mensen die meer risico heeft op persoonlijkheidsproblemen, psychiatrische problematiek. 

Wat kun je op latere leeftijd doen?

Het goede nieuws is dat hechtingsstijlen niet vaststaan. Je kunt altijd werken aan het verbeteren van je hechting en relaties. 

Ontdek en leer begrijpen wat jouw hechtingsstijl is. Zo kun je er zelf aan werken om je steeds weer verder te ontwikkelen en mensen op te zoeken die veilig gehecht zijn en jou kunnen geven wat jij nodig hebt.

Ervaringen in de kindertijd hebben gevolgen voor hoe jij met stress en gevaar omgaat. Wanneer er dingen spelen, raakt je stresssysteem steeds meer ontregeld. 

Hier kun je op latere leeftijd steeds meer last van hebben. 

Heb jij hulp nodig om je stresssysteem minder scherp af te stellen? Om te leren omgaan met angst en stress, deze minder lading te geven? Doe dan de quiz van Bureau Breinfijn om te kijken wat het beste bij jou past. 

NB Bij het volgen van het No Stress of Breinfijn programma kun je in onze community workshops volgen, waaronder over hechting en de invloed op angst en stress en hechting (vroegkinderlijk trauma) en de invloed op je dagelijks leven.