Miljoenen mensen ter wereld hebben veel hinder van tinnitus in hun dagelijks leven. 

Stel je voor dat je constant geluiden hoort die anderen niet kunnen waarnemen. Een zacht gezoem, een hoog gepiep, of zelfs een scherp sissend geluid dat voortdurend aanwezig is in je oren. Dit is de realiteit voor degenen die lijden aan tinnitus. 

Het is een aandoening die vaak verborgen blijft, maar voor degenen die ermee leven, kan het een ontzettend pijnpunt zijn.

Wat is tinnitus eigenlijk?

Tinnitus, ook wel bekend als oorsuizen, is een aandoening waarbij iemand geluiden hoort die niet afkomstig zijn van iets of iemand anders. Deze geluiden kunnen variëren van constant zoemen, fluiten, suizen, sissen tot piepen, en kunnen mild tot zeer hinderlijk zijn. Ze kunnen in één of beide oren voorkomen. 

Wat zijn de oorzaken van tinnitus?

Het ontstaan van tinnitus kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaak is blootstelling aan lawaai, zoals harde muziek, explosies, of langdurige blootstelling aan lawaai op de werkplek.

Andere oorzaken kunnen zijn gehoorverlies door veroudering, oorinfecties, hoofdletsel, bepaalde medicijnen, hoge bloeddruk en stress. 

 

Bij Bureau Breinfijn zien we veel deelnemers met tinnitus die ontstaan zijn vanuit stress en/ of een overactief zenuwstelsel. Ze ervaren er heel veel last van en zijn soms ten einde raad. Het volgen van een programma gericht op het kalmeren van het zenuwstelsel en minder lading te geven aan de tinnitus zelf helpt ze om de klachten te verminderen. Als jij dit ook wil, volg dan het No Stress programma bij Bureau Breinfijn.

Wat kunnen de gevolgen van tinnitus zijn?

Tinnitus kan een verwoestend effect hebben op het leven van mensen die eraan lijden. Het constante geluid kan leiden tot slaapproblemen, concentratieproblemen, prikkelbaarheid, angst en depressie. Sociale interacties tussen mensen kunnen ook worden aangetast, omdat het moeilijk kan zijn om anderen goed te horen of jezelf verstaanbaar te maken in lawaaiige omgevingen. Tinnitus kan de gemoedstoestand, gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen ernstig aantasten.

Het blog over spanning tijdens het slapen, lees je hier.

Geschreven door

Tessa in ’t Veld, therapeutisch hulpverlener.

Tessa heeft 20 jaar gewerkt als begeleider, maatschappelijk werker en casemanager in de geestelijke gezondheidszorg.
Ze heeft veel ervaring en kennis opgedaan binnen het werken in verschillende settings. Door vooral naast de cliënt te staan heeft ze veel mensenkennis opgedaan en verbinding met de medemens voorop staan. Bij Bureau Breinfijn is ze gericht op angst, paniek en (chronische) stress klachten.

Hoe ga je om met tinnitus?

Hoewel tinnitus een moeilijke aandoening is om volledig te genezen, zijn er verschillende manieren die kunnen helpen om ermee om te gaan:

  1. Stressbeheersing: Omdat stress een mogelijke factor is bij tinnitus, kan het verminderen van je stressniveau helpen om de symptomen te verminderen. Ontspanningstechnieken zoals meditatie, yoga en diepe ademhalingsoefeningen kunnen nuttig zijn. Dit zijn technieken die je gebruikt om op dat moment (korte termijn) wat rust te ervaren. Als je structureel (lange termijn) wilt werken aan verandering kun je aan de slag met de manier waarop jij met stress omgaat. Klik hier als jij je zenuwstelsel wil kalmeren en wil leren omgaan met stress. 
  2. Professionele hulp zoeken op medisch vlak: Een audioloog of een KNO-arts kan helpen bij het identificeren van eventuele onderliggende problemen en het bieden van behandelingsopties als de oorzaak in het gehoor ligt.
  3. Therapieën en behandelingen: Het komt vaak voor dat tinnitus is ontwikkeld vanuit een overactief zenuwstelsel en er ook steeds meer (mentale) lading komt op de tinnitus. Dat maakt dat je er steeds meer tegen gaat ‘vechten’, maar dus ook het geluid steeds meer impact heeft op je leven. De behandeling richt zich dan ook op het veranderen van je waarneming en je reactie op de tinnitus, waardoor de impact ervan op het dagelijks leven wordt verminderd. Als jij de impact van tinnitus in je leven wil verminderen, doe dan nu de quiz van Bureau Breinfijn om te ontdekken wat bij jou past. 

Tinnitus mag dan een hele hinderlijke aandoening zijn, het betekent niet het einde van de wereld. Door het begrijpen van de oorzaken, de gevolgen en hoe ermee om te gaan, kun je de controle over je leven terugkrijgen en de impact van tinnitus verminderen. 

Het is mogelijk om een betere kwaliteit van leven te krijgen, ook met tinnitus.

Ben jij het zat om je leven te laten leiden door tinnitus? Wil jij je zenuwstelsel kalmeren en leren omgaan met stress? Dan is het aanbod van Bureau Breinfijn zeker iets voor jou. 

Doe nu de quiz om te ontdekken wat uit ons aanbod het beste bij je past.