Fibromyalgie is een complexe en chronische aandoening waar wereldwijd miljoenen mensen last van hebben. Het wordt gekenmerkt door pijn die in het hele lichaam aanwezig kan zijn, vermoeidheid en een optelling aan andere symptomen.

Omdat fibromyalgie vaak moeilijk te diagnosticeren is en de oorzaken ervan niet volledig begrepen worden, kan het een uitdagende aandoening zijn om mee om te gaan.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat fibromyalgie is, hoe je het kunt herkennen, de mogelijke oorzaken en welke mogelijke behandelingen er zijn.

Wat is fibromyalgie eigenlijk?

Fibromyalgie is een chronische aandoening die wordt gekenmerkt door langdurige pijn en gevoeligheid in verschillende delen van het lichaam. Mensen met fibromyalgie ervaren vaak symptomen zoals vermoeidheid, slaapstoornissen, stemmingswisselingen, cognitieve problemen (ook wel fibrofog genoemd), hoofdpijn en spijsverteringsproblemen. Deze symptomen kunnen variëren in intensiteit en kunnen invloed hebben op de kwaliteit van leven van degenen die eraan lijden.

Wat zijn de symptomen van fibromyalgie?

Het diagnosticeren van fibromyalgie kan een uitdaging zijn, omdat er geen specifieke laboratoriumtests of beeldvormende onderzoeken (bijvoorbeeld röntgenfoto of scan) zijn die de aandoening kunnen bevestigen. Artsen vertrouwen vaak op het beoordelen van de symptomen van de patiënt en het uitsluiten van andere mogelijke oorzaken van de symptomen.

Het meest opvallende symptoom van fibromyalgie is de aanwezigheid van pijn (die in het hele lichaam aanwezig kan zijn), die langer dan drie maanden aanhoudt. Bovendien kunnen patiënten drukgevoelige punten op specifieke plaatsen op het lichaam hebben, bekend als “tenderpoints”. Over het algemeen worden er 18 tenderpoints gebruikt bij het diagnosticeren van fibromyalgie.

Geschreven door

Tessa in ’t Veld, therapeutisch hulpverlener.

Tessa heeft 20 jaar gewerkt als begeleider, maatschappelijk werker en casemanager in de geestelijke gezondheidszorg.
Ze heeft veel ervaring en kennis opgedaan binnen het werken in verschillende settings. Door vooral naast de cliënt te staan heeft ze veel mensenkennis opgedaan en verbinding met de medemens voorop staan. Bij Bureau Breinfijn is ze gericht op angst, paniek en (chronische) stress klachten.

Fibromyalgie en vermoeidheid

Vermoeidheid is een veelvoorkomend symptoom bij fibromyalgie en wordt vaak beschreven als een diepgaande en aanhoudende vermoeidheid die niet verbetert na rust of slaap. Het kan een gevoel van uitputting en zwakte veroorzaken dat invloed heeft op de fysieke, mentale en emotionele gesteldheid van een persoon. In tegenstelling tot normale vermoeidheid, verdwijnt de vermoeidheid bij fibromyalgie niet na rust en kan het zelfs verergeren na fysieke of mentale inspanning.

Vermoeidheid bij vrouwen met fibromyalgie

Hoewel zowel bij mannen als vrouwen last hebben van fibromyalgie, lijken vrouwen vaker last te hebben van vermoeidheid. Het is bekend dat vrouwen vaker worden gediagnosticeerd met fibromyalgie dan mannen, maar de exacte reden hiervoor is onbekend. Hormonale factoren, zoals schommelingen in oestrogeen en progesteron, kunnen een rol spelen bij de klachten die vrouwen met fibromyalgie ervaren, waaronder vermoeidheid.

Wat zijn de oorzaken van fibromyalgie?

De exacte oorzaken van fibromyalgie zijn nog steeds onbekend. Er wordt verondersteld dat het een samenspel is van genetische, omgevings- en psychologische factoren. Studies dragen aan dat mensen met fibromyalgie een verhoogde gevoeligheid hebben voor pijn vanwege een verstoorde verwerking van pijnsignalen in de hersenen. Bovendien kunnen factoren zoals fysiek trauma, infecties, hormonale onevenwichtigheden en chronische stress bijdragen aan het ontstaan van fibromyalgie. Er is meer onderzoek nodig om de precieze oorzaken volledig te begrijpen.

Welke behandelingen zijn mogelijk?

Hoewel er geen medicijn is voor fibromyalgie, zijn er verschillende behandelingsmogelijkheden die kunnen helpen bij het onder controle houden van de symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Een gecombineerde aanpak is vaak het meest effectief. Denk bijvoorbeeld aan medicatie, fysieke therapie (fysiotherapie/ ergotherapie), alternatieve therapie en levensstijl veranderingen. 

Hiernaast gaat het vooral ook om het mentale aspect van het ziek zijn.

Het hebben van fibromyalgie kan een behoorlijke uitdaging zijn voor mensen. Het kan bijdragen aan het ontstaan van angst en depressie. Als je fibromyalgie niet kunt genezen, hoe ga je daarmee om? Hoeveel lading geef je het? Door je te focussen op je klachten zal de impact ervan op je leven alleen maar groter worden. Want alles wat je aandacht geeft, groeit…

Door een programma van Bureau Breinfijn te volgen leer je hoe je hiermee om kunt gaan. We hebben veel deelnemers met chronische (pijn) klachten die erg zoekend zijn in het vinden van een juiste balans (om niet zieker te worden) of de angst voor de lichamelijke klachten hebben. Zij ervaren het doorlopen van het programma als helpend en steunend.

“Fibromyalgie heeft mijn leven veranderd, en het heeft me geleerd om te genieten van kleine momenten van vreugde.”

Wil jij ook minder last van je klachten en angsten? En de lading ervan verminderen? Doe dan de quiz van Bureau Breinfijn om te bepalen welk programma het beste bij jou past.